Si Albie Casino pala tatay nung baby ni Andi. - Okay?
Si Albie Casino pala tatay nung baby ni Andi.

K. NGAYON KO LANG NALAMAN. HEHE~

(Source: heyimellaa)

30 notes
Posted on Wednesday, 7 September
Tagged as: NAGULAT LANG KALMA HAHA OMG~
Next Post Previous Post
  1. xdocmcnierjcierfc said: oh? haaha.
  2. heyimella posted this